На виконання наказу  ректора від 13.11.2015 року №1023-І «Про створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» призначити персональний склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Ради:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Вчений секретар Ради:
ст. викл. каф. ПОХНВ Острога Р.О.

Технічний секретар Ради:
доц. каф. ПГМ Хованський С.О.

Члени Ради:
доц Гусак О.Г., декан ф-ту ТеСЕТ
доц. Савченко Є.М., перший заступник декана ф-ту ТеСЕТ
доц. Івченко О.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ із заочного і дистанційного навчання
проф. Ковальов І.О., зав. каф. ПГМ
доц. Загорулько А.В., зав. каф. ЗМіДМ
проф. Залога В.О., зав. каф. ТМВІ
проф. Склабінський В.І., зав. каф. ПОХНВ
проф. Пляцук Л.Д., зав. каф. ПЕ
проф. Дядюра К.О., зав. каф. ПМіТКМ
доц. Ванєєв С.М., зав. каф. ТТФ
доц. Большаніна С.Б., зав. каф. ТПХ
доц. каф. ПГМ Кулініч С.П.
пров. фахівець. каф. ЗМіДМ Лісовенко Д.В.
доц. каф. ТМВІ Євтухов А.В.
доц. каф. ПЕ Трунова І.О.
доц. каф. ПМіТКМ Дегула А.І.
ст. викл. каф. ТТФ Козін В.М.
доц. каф. ТПХ Ліцман Ю.В.
студ. декан ф-ту ТеСЕТ Тарасенко Є.А.
заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчальної роботи Гончаров Р.І.

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯСП)

факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ

на 2020-2021 навчальний рік

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

Затвердження робочих програм за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» на 2020-2021 н.р.

Серпень 2020

Колісніченко Е.В.

2

Підходи до формування силабусів навчальних дисциплін за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за допомогою інформаційного сервісу «Робочі програми»

Жовтень 2020

Колісніченко Е.В.

3

1. Розгляд та затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2021-2022 н.р.

Листопад 2020

Колісніченко Е.В.

2. Розгляд та затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток фахових компетентностей 2021-2022 н.р.

Колісніченко Е.В.

4

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища») другого (магістерського) рівня вищої освіти

Грудень 2020

Трунова І.О.

2. Розгляд пропозицій стосовно розробки, моніторингу та перегляду освітніх програм та навчальних планів на 2021-2022 н.р.

Члени РЯ

5

Про результати проведення опитування студентів щодо зацікавленості в академічній мобільності

Січень 2021

Іванов В.О.

6

Особливості формування навчальних планів 2021 року прийому денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Лютий 2021

Колісніченко Е.В.,

Івченко О.В.

7

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

 

Квітень 2021

Ступін Б.А.

8

1. Звіт гаранта ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища») другого (магістерського) рівня вищої освіти про впровадження плану заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за результатами акредитації

Червень 2021

Козій І.С.

2. Аналіз результатів роботи РЯСП за 2020-2021 н. р.

Савченко Є.М.

Колісніченко Е.В.

3. План роботи РЯСП на 2021-2022 н. р.

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (2020-2021 навчальний рік)

 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: info@teset.sumdu.edu.ua